Ulazak u sustav PDV-a 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Ulazak u sustav PDV-a 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2019. godine nema promjena u odnosu na prošlu godinu. To znači da se prag - vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini u svoti od 300.000,00 kn primjenjuje i za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2019. Međutim, i nadalje, porezni obveznici mogu ući u sustav PDV-a dobrovoljno na početku godine kao i u tijeku godine. Porezni obveznik („dohodaš“ i „dobitaš“) treba ući u sustav PDV-a „po sili zakona“ ako je u prethodnoj, 2018. godini, ostvario oporezive isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn, neovisno o činjenici je li toliko i naplaćeno te neovisno o tome jesu li poslovali cijelu godinu ili samo nekoliko mjeseci.
      O novostima u vezi ulaska / izlaska iz sustava PDV-a u tijeku 2019. godine može se pročitati u rubrici AKTUALNA TEMA – Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2019. godine u ovom broju časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Sve o ulasku u sustav PDV-a od 1. siječnja 2019. godine
3. Pravo priznavanja pretporeza – mali porezni obveznik koji ulazi u sustav PDV-a od 1. siječnja 2019. godine
4. Kada se inozemni porezni obveznik treba registrirati za potrebe PDV-a u RH
5. Odluka o utvrđivanju obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama
6. Prijava u registar obveznika PDV-a na obrascu P-PDV
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi