Izlazak iz sustava PDV-a 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Izlazak iz sustava PDV-a 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za izlazak iz sustava PDV-a, kao i za ulazak, od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje se prag - vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini u svoti manjoj od 300.000,00 kn. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a (nije propisan obrazac) treba predati najkasnije do 15. siječnja 2019. godine. Pri izlasku iz sustava PDV-a porezni obveznici trebaju voditi brigu o poreznim posljedicama, ponajprije obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom.
      O novostima u vezi s ulaskom / izlaskom iz sustava PDV-a tijekom 2019. godine može se pročitati u rubrici AKTUALNA TEMA – Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2019. godine u ovom broju časopisa RRiF.

1. Uvod
2. O čemu treba voditi računa pri izlasku iz sustava PDV-a
3. Posebnosti kod izlaska iz sustava PDV-a obrtnika „dohodaša“
4. Ispravak pretporeza pri izlasku iz sustava PDV-a
5. Posebnosti kod brisanja iz registra obveznika PDV-a
6. Izlazak iz sustava PDV-a zbog likvidacije − trajnog prestanka obavljanja djelatnosti
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi