Obrazac PDV za prosinac 2018. godine – „dohodaši“ i „dobitaši“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Obrazac PDV za prosinac 2018. godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Porezni obveznik treba u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a (može se pročitati u zasebnom članku ovog časopisa RRiF), porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza u tijeku 2018. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2019. godinu. Za 2018. godinu to znači da se 12. obrazac PDV-a za prosinac 2018. treba predati najkasnije do 20. siječnja 2019. godine u kojem treba provesti sve navedene radnje. U ovom se članku objašnjavaju posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske – 2018. godine, za „dohodaše“ i „dobitaše“.
      Kako proračunski korisnici i neprofitne pravne osobe trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u zasebnim PRILOZIMA ovog časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Tko su obveznici sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2018. godine
3. Koji računi ulaze u posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
4. Podjela pretporeza u 2018. godini iz ulaznih računa za porezne obveznike koji obavljaju oporezive i oslobođene isporuke
5. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA – i povezanost s knjigovodstvenim računima
7. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima
8. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine – prema naplaćenim naknadama
9. Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2018. godine
10. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi