Ispravci i nadopuna obrasca INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Ispravci i nadopuna obrasca INO-DOH
Stranica:
194.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Ako je tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik rezident koji je ostvario dohodak izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, platio porez za taj dohodak u zemlji izvora tog dohotka, obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu / uobičajenom boravištu / sjedištu dostaviti podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu na Izvješću o inozemnim primicima rezidenata i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenata te inozemnom porezu (dalje: obrazac INO-DOH). Na temelju INO-DOH-a Porezna uprava provodi posebna postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, generira dostavljene podatke za svakoga poreznog obveznika te utvrđuje možebitnu poreznu obvezu. S druge strane, po potrebi, Porezna uprava poreznom obvezniku izdaje Potvrdu o ostvarenom dohotku temeljenu na dostavljenim podatcima, u svrhu ostvarivanja nekog socijalnog prava. Stoga je važno nakon što se otkrije pogreška, ispraviti pogrešku u obrascu te ga nadopuniti ispravnim podatcima.

1. Uvod
2. Vrste pogrešaka
3. Kako ispraviti obrazac
4. Primjeri ispravaka obrasca

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi