Stalni poslovni nastan s motrišta oporezivanja PDV-om (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Stalni poslovni nastan s motrišta oporezivanja PDV-om (I. dio)
Stranica:
199.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajalište Suda EU-a u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak PDV-a u okolnostima kada podružnica poreznog obveznika osnovana u jednoj državi članici potražuje pretporez koji Porezna uprava pripisuje matici sa sjedištem u drugoj državi članici. U drugom slučaju Sud objašnjava odredbu o utvrđivanju mjesta obavljanja usluge, u smislu utvrđivanja primatelja usluge, te objašnjava pojam stalnoga poslovnog nastana.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-16/17 TGE Gas Engineering GmbH Sucursal em Portugal
3. Presuda u predmetu C-605/12 Welmory sp. z o.o.
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi