RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
  • Članak:Izuzetno niska cijena ponude
  • Stranica:75.
  • Autor/i:Ančica JONJIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

      Jedan od razloga za odbijanje ponude je i njezina nepravilnost prema odredbama sustava javne nabave. U obuhvat nepravilnosti može se uvrstiti i izuzetno niska cijena (izuzetno niska ponuda). Naručitelj treba tražiti njezino obrazloženje ako je uoči, a propisi uređuju i kada ju obvezno treba tražiti, odnosno kada se bez njegove vlastite prosudbe smatra da je ponuđena cijena izuzetno niska. I tijekom ocjene dostavljenih podataka o cijeni za koju se sumnja da je izuzetno niska, može se koristiti institutom dodatnog objašnjenja.

  1. Uvod
  2. Zakonodavni okvir
  3. Načela javne nabave
  4. Postupak pregleda i ocjena ponuda
  5. Primjeri iz prakse
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)