RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      O izmjeni postojećeg Zakona o računovodstvu govori se već godinu dana. Na kraju je izmjena i dopuna upućena u Sabor po hitnoj proceduri, možda i zato da se o njoj toliko ne raspravlja. Neke su odredbe ostale nepromijenjene, iako smo upućivali na tu potrebu. Riječ je o nečemu što je sporno već desetak godina, ali kao da stalno određena interesna skupina radi na potrebi tobožnje zaštite javnog interesa, o potrebi zakonske revizije dijela malih poduzetnika. Takvo što npr. u Republici Sloveniji ne postoji. Mi mali predani smo kontroli sebe samih od nas da ne bismo varali sebe i druge. Strašno!
      Zakonske izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavljene su u Nar. nov., br. 115/18. U nastavku navodimo neke važnije promjene za koje smo ocijenili da ih treba prikazati.

1. Ukida se obveza licenciranja računovođa
2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava
3. Obveza revizije za dio malih poduzetnika i konsolidacija
4. Obveznici primjene Zakona o računovodstvu i pravne osobe od posebnog interesa za RH
5. Definiranje poduzetnika kao obveznika primjene Zakona o računovodstvu
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)