RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
  • Članak:Plaće u 2019. godini
  • Stranica:64.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

      Porezna i financijska godina u nas jednaka je kalendarskoj godini kada u poslovanju svakog poduzetnika treba obratiti pozornost na sve segmente poslovanja jer se približavaju konačni obračuni posebno poreznih davanja te stvoriti temelje za nastavak u narednoj godini na raskrižju starih i novih propisa koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine. Kada je riječ o plaćama koje su najosjetljivija socijalna i porezna kategorija, treba voditi računa koje porezne propise, a koje propise u vezi s plaćanjem doprinosa treba primijeniti kod isplate plaće za prosinac 2018. u siječnju 2019. godine te kako nastaviti dalje kada su svi propisi izmijenjeni od 1. siječnja 2019. godine. O tome pišemo u ovom članku.

1. Kako obračunati doprinose i porez na dohodak na plaću u 2019.godini
2. Što je novo u osobnim odbitcima u 2019. godini
3. Osnovice za doprinose za obvezna osiguranja za 2019. godinu vezane za plaće
4. Kako su novi propisi utjecali na obračun plaća u 2019. godini
5. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
6. Primjena najviše mjesečne osnovice
7. Primjena najviše godišnje osnovice
8. Plaće hrvatskih ratnih invalida
9. Poduzetnička plaća u 2019. godini
10. Oporezivanje plaća radnika s prebivalištem na potpomognutom području I. skupine u Gradu Vukovaru
11. Radni i neradni dani i sati u 2019. godini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)