Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2018. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2018. godinu
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2018. godinu
4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2018. godinu

Hashtags:
#Računovodstvo