Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2018. godine

Hashtags:
#Računovodstvo