Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2018. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2018. godinu
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Hashtags:
#Računovodstvo