Euro u Hrvatskoj - ne sasvim strana valuta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Euro u Hrvatskoj - ne sasvim strana valuta
Stranica:
7.
Autor/i:
Vedran ŠOŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Iako je konverzija nacionalnih valuta zemalja članica EMU-a u Hrvatskoj događaj čije je značenje zbog devizne naravi eura bitno manje nego u matičnim zemljama koje ga uvode kao službenu valutu, važno je dobro se pripremiti za definitivno uvođenje eura zbog velikog značenja njemačke marke za hrvatsko gospodarstvo te većeg globalnog utjecaja koji će euro imati. Dosadašnje pripreme daju naslutiti da će konverzija gotovine eura u Hrvatskoj proteći glatko te da hrvatski građani neće pretrpjeti nikakve gubitke zbog činjenice da Hrvatska još neko vrijeme neće participirati u Europskoj monetarnoj uniji (EMU).

S obzirom na to da se približava 1. siječnja 2002. valja upozoriti na način konverzije nacionalnih valuta EMU-a u euro i ukazati na moguće teškoće odnosno prednosti određenih načina konverzija. O tom piše naš suradnik iz HNB

Hashtags: