RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
  • Članak:Uvodnik
  • Stranica:15.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)