RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Postupci u vezi s početnim i naknadnim vrednovanjem goodwilla mijenjali su se tijekom vremena. Sada je u primjeni MSFI 3 – Poslovna spajanja, a uređuje metodu priznavanja i obračuna goodwilla i drugih računovodstvenih postupaka u vezi s njim. Ovaj članak obrazlaže postupanje prema goodwillu u skladu s MSFI-jima. Posebno se opisuje i problem iskazivanja goodwilla ako stjecatelj ima većinsko vlasništvo, ali ne i potpuno vlasništvo, tj. u slučaju nekontrolirajućih interesa u stečeniku.

1. Uvod i definiranje problema
2. Pojmovno određenje goodwilla i obveza prema porezu na dobitak
3. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje 100 % vlasništva u ovisnim društvima
4. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje manje od 100 % vlasništva u ovisnim društvima
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)