RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u članku navode novine u izvršavanju kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj, propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora (Nar. nov., br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 51/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13.) i Zakonom o probaciji (Nar. nov., br. 99/18.).
1. Uvod
2. Pojam probacije
3. Novi Zakon o probaciji
4. Analitika razvoja probacijskih poslova
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)