Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

      U ovom se članku daju informacije o obvezi predaje godišnjega financijskog izvještaja za 2018. godinu u FINA-u, koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja. Kod sastavljanja godišnjega financijskog izvještaja za 2018. godinu treba voditi računa o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 116/18.). Izmjene i dopune Zakona primjenjuju se i na sastavljanje godišnjega financijskog izvještaja za 2018. godinu, osim odredbe koja uvodi mogućnost pretvaranja knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis.

1. Izmjene i dopune zakona objavljene u 2018. godini koje se primjenjuju kod sastavljanja i predaje GFI-ja za 2018. godinu
2. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
3. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe
4. Predaja godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave
5. Predaja godišnjega financijskog izvještaja za mikro i male poduzetnike
6. Predaja godišnjega financijskog izvještaja za srednje i velike poduzetnike
7. Objava nefinancijskog izvješća
8. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike čija je poslovna godina različita od kalendarske
9. Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe
10. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
11. Predaja GFI-ja i druge dokumentacije putem internetskog servisa uz uporabu FINA-inoga digitalnog certifikata
12. Vrsta i visina naknade za uslugu javne objave
13. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
14. Javna objava
15. Sankcije zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještaja
16. Umjesto zaključka – najvažnije napomene

Hashtags:
#Računovodstvo