Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Stranica:
176.
Autor/i:
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja određuju stvarnu nadležnost država ugovornica prilikom oporezivanja pojedinih vrsta dohotka te se moraju primjenjivati i tumačiti istodobno s domaćim poreznim zakonima.
      Kada govorimo o oporezivanju fizičkih osoba, često se javlja pitanje usporedbe dvaju sličnih pojmova – drugog dohotka iz Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., dalje: Zakon) i ostalog dohotka iz OECD-ova modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: OECD-ov model) na osnovi kojeg je strukturirana većina normi iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: ugovori) koje Republika Hrvatska ima u primijeni. Kako je riječ o dvama sličnim, ali ne i jednakim pojmovima, u ovom članku prikazujemo usporedno njihove jednakosti i razlike.

1. Klasifikacija drugog dohotka u odnosu na ugovore
2. Ostali dohodak iz ugovora koji nije hrvatski drugi dohodak
3. Obrasci
4. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi