Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Stranica:
54.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Sažetak:

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 112/18., dalje: ZIDZO), kojim je u cijelosti implementirao u hrvatsko osigurateljno pravo europske direktive: 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja (tzv. Solventnost II, Sl. l. EU L 335, od 17. 12. 2009.), izmijenjena Direktivom EU 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (Sl. l. EU L 354. od 23. 12. 2016) te direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja. Prema navedenim direktivama, donosi značajne izmjene i dopune (ZIDZO ima 142 članka) u području osiguranja, posebno u dosadašnjoj materiji zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
ZIDZO je stupio na snagu osmog dana nakon objavljivanja, a objavljen je 14. prosinca 2018. godine. U ovom će se članku prikazati pravila distribucije osigurateljnih proizvoda putem tzv. sporednih posrednika i distributera u stanicama za tehnički pregled vozila.

1. Pravo zastupanja i posredovanja u osiguranju Europske unije
2. ZIDZO
3. Distributeri osiguranja
4. Sporedni posrednik u osiguranju – distributer, a ne posrednik osiguranja
5. Distribucija osiguranja u stanicama za tehnički pregled vozila
6. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo