Prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza
Stranica:
117.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

     Na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) kada ih isporučuju porezni obveznici drugim poreznim obveznicima od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje se tuzemni prijenos porezne obveze. U članku je objašnjeno na koja se sve dobra primjenjuje prijenos porezne obveze te se upućuje na obveze poreznih obveznika koji primaju i/ili obavljaju navedene isporuke.

1. Uvod
2. Definicija betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza
3. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze
4. Primjer evidentiranja primljenih i obavljenih isporuka u poslovnim knjigama
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#PDV, #Porezi