Pravo odbitka pretporeza – porezni je obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Pravo odbitka pretporeza – porezni je obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a
Stranica:
139.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom odbitka pretporeza na temelju primljenih isporuka poreznog obveznika kada ga Porezna uprava briše iz registra obveznika PDV-a zbog nepodnošenja prijava PDV-a.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-159/17 Dobre
  3. Presuda u predmetu C‑69/17 Gamesa
  4. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi