Kupnja knjiga i oročenje viška novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Kupnja knjiga i oročenje viška novca
Stranica:
60.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom knjiga koje se namijenjene za vlastite potrebe te oročenje viška novca. Pri kupnji knjiga pozornost treba usmjeriti na namjenu za koju se one kupe i treba li ih, ako se iskazuju kao dugotrajna materijalna imovina, otpisivati. Pri oročenju novca, uz razmatranje njegove dopustivosti, treba pozornost pridati i kamatama koje pripadaju određenim obračunskim, odnosno izvještajnim razdobljima.

1. Kupnja knjige
2. Oročenje viška novca

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo