Rad u dvjema ili u više država članica EU-a i socijalno osiguranje prema uredbama EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Rad u dvjema ili u više država članica EU-a i socijalno osiguranje prema uredbama EU-a
Stranica:
86.
Autor/i:
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Za osobe koje rade i ostvaruju primitke koji podliježu obveznom socijalnom osiguranju bitno je odrediti mjerodavno zakonodavstvo koje se primjenjuje u svrhu ostvarivanja prava iz socijalnih osiguranja. Naime, bez obzira na to što osoba ostvaruje primitke u više država članica EU-a, ne može biti istodobno osigurana u dvjema ili u više država istodobno. To znači da za osiguranike i poslodavce država članica EU-a ne postoji pravo izbora mjerodavnog zakonodavstva, nego se primjenjuje zakonodavstvo određeno prema objektivnoj situaciji konkretne osobe i primjenom navedenih pravila, a cilj je spriječiti da se na te osobe istodobno primjenjuju zakonodavstva dviju ili više država članica ili da ostanu izvan sustava socijalne sigurnosti. O tome više u nastavku.

1. Uvod
2. Osobe koje istodobno ili naizmjenično rade u dvjema ili u više država članica
3. Praktično značenje pravila za osobe koje rade u dvjema ili u više država članica
4. Postupak koji se provodi u slučaju obavljanja djelatnosti u dvjema ili u više država članica
5. Potvrda A1
6. Uobičajeno boravište
7. Zaključna razmatranja

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja