Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Stranica:
92.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Zbog povremene povećane potrebe poslodavca za većim brojem radnika, u praksi često nastaje dvojba može li se u tom slučaju s poreznim obveznikom sklopiti ugovor o djelu.
      Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17.) uređuje samo radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu na neodređeno vrijeme ili ugovorom o radu na određeno vrijeme (puno ili nepuno radno vrijeme), dok je Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. – 29/18.) utvrđena mogućnost zaključivanja ugovora o djelu. No, između navedene dvije vrste ugovora postoje bitne razlike. Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih, ugovorenih poslova. Takvi se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak i obvezno se isplaćuju na žiro-račun primatelja. O tome pišemo u nastavku ovog članka.

1. Za koje se poslove može sklopiti ugovor o djelu
2. Porezni položaj isplate primitaka na temelju ugovora o djelu
3. Obračun primitka i iskazivanje podataka u JOPPD-u
4. Ugovor o djelu umirovljenika
5. Fizičke osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost
6. Ugovor o djelu između dvije fizičke osobe

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi