Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode
Stranica:
131.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje se novi Zakon o trošarinama i novi Pravilnik o trošarinama. Trošarinski su obveznici dužni carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu, uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, dostaviti sljedeće propisane obrasce u POT-u: dnevni obračun trošarine, mjesečno izvješće i mjesečni obračun trošarine, osim godišnjih izvješća koja se dostavljaju pismenim putem. Trošarinska se izvješća podnose za alkohol i alkoholna pića i vina, duhanske prerađevine, energente i električnu energiju.

1. Uvod
2. Trošarinska izvješća
3. Obveza obračuna trošarine i dospijeće plaćanja
4. Uplatni računi za trošarine
5. Visina trošarina na trošarinske proizvode i duhanske proizvode

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine