Oporezivanje isplaćenih naknada štete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Oporezivanje isplaćenih naknada štete
Stranica:
153.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Na koji se način oporezuju isplate odšteta, tj. naknada štete, propisano je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. i 106/18; dalje: Zakon). Različitost poreznog tretmana ovisi o tome imaju li naknade štete veze s gospodarstvenom djelatnošću fizičke osobe ili ne. Kakav je porezni tretman naknade štete odnosno odštete koju poslodavac isplaćuje radniku radi nedopuštenog otkaza ugovora o radu na temelju sudske presude ili za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke na radnom mjestu ili na ime obeštećenja za povlačenje tužbe po izvansudskoj nagodbi, možete pročitati u nastavku.

1. Isplata naknade štete radniku
2. Isplata naknade štete radniku radi nedopuštenog otkaza ugovora o radu na temelju sudske presude
3. Isplata naknade štete radniku dogovorena izvansudskom nagodbom
4. Isplata naknade štete radniku za slučaj npr. pretrpljenog straha od prepada, orobljavanja i pljačke na radnom mjestu
5. Isplate naknade šteta koje nisu u vezi s gospodarstvenom djelatnošću

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi