Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Isporuke u nizu – izvoz dobara
  • Primjena snižene stope PDV-a
Hashtags: