Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Stranica:
119.
Autor/i:
Sažetak:
  • Dubina bazena iznajmljivača koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  • Posredovanje u pružanju turističkih usluga čartera u nautičkom turizmu
  • Prodaja putovanja plovnih objekata nautičkog turizma
  • Održavanje manifestacije na privatnom posjedu
  • Iznajmljivanje brodica
Hashtags: