Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
146.
Autor/i:
Sažetak:

Porezno pravo - PDV

  • Je li predočenje računa još uvijek nužno za odbitak PDV-a?

Porezno pravo - PDV

  • Prijenos porezne obveze

Obvezno pravo

  • Utvrđivanje suda nadležnog za odlučivanje o zahtjevu za naknadom štete zbog kašnjenja leta

 

Hashtags: