RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže prekršaje koje propisuje Zakon o računovodstvu za poduzetnike koji FINA-i ne predaju godišnje financijske izvještaje u propisanome roku za statističke potrebe i za potrebe javne objave. Uz to objašnjava u kojim se slučajevima može obaviti postupak ispravka godišnjih financijskih izvještaja koji su već predani u FINA-u.

1. Uvod
2. Predaja godišnjih financijskih izvještaja nakon isteka zakonski propisanih rokova i naknadne korekcije predanih izvještaja
3. Prekršajne odredbe zbog nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije u FINA-u
4. Postupak brisanja subjekata iz sudskoga registra zbog nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije radi javne objave
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)