RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za društvo u likvidaciji, troškove rezerviranja za dana jamstva, isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH, obračun PDV-a na usluge Bookinga, troškove uporabe vozila na službenom putu i potpore za slučaj smrti radnika.

Računovodstvo
1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za društvo u likvidaciji

Porez na dobitak
1. Rezerviranja za dana jamstva u graditeljskoj djelatnosti

Porez na dodanu vrijednost
1. Porezni položaj isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
2. Obračun PDV-a na usluge Bookinga

Porez na dohodak
1. Korištenje privatnog vozila, cestarina i parkinga na službenom putu
2. Potpore obitelji za slučaj smrti radnika
3. Oporezivanje plaća zaposlenih umirovljenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)