RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Osobe s prebivalištem u RH mogu zasnovati radni odnos s poslodavcem koji ima registrirano sjedište u drugoj državi, a ostati i dalje u sustavu socijalne sigurnosti u RH. Nakon priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada je hrvatski sustav socijalnog osiguranja usklađen sa sustavom osiguranja Europske unije, postoji razlika između zasnivanja radnog odnosa s poslodavcem koji ima sjedište u državama Europske unije i zemljama EGP-a u odnosu na države izvan tih država – trećih zemalja. Bitno je znati da osoba može obavljati poslove u RH prema ugovoru o radu s poslodavcem koji ima sjedište u državi EU-a ili EGP-a, a ostati u socijalnom osiguranju u RH. U tom je slučaju poslodavac obvezan plaćati doprinose prema hrvatskim propisima. Ako osoba radi prema ugovoru s poslodavcem koji ima sjedište u trećoj državi, doprinose plaća osoba sama prema rješenju Porezne uprave. Detaljnije o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Ugovoru o radu s poslodavcem koji ima sjedište u državi članici EU-a ili EGP-a i Švicarskoj
3. Izvješćivanje o obračunanim i uplaćenim doprinosima na Obrascu JOPPD
4. Plaćanje poreza na dohodak
5. Zapošljavanje osoba s prebivalištem u RH kod poslodavca sa sjedištem u trećim državama
6. Uplatni računi za doprinose i porez
7. Porezni položaj materijalnih prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)