RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ugostiteljskoj djelatnosti koja je uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima te kod pružanja usluga u turizmu koje je uređeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu, još uvijek postoje pitanja na koje ugostitelji, iznajmljivači i pružatelji usluga u turizmu traže odgovore. Na neka od tih pitanja dajemo odgovore u nastavku članka.

1. Ugostiteljska djelatnost
2. Pružanje usluga u turizmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)