Ugovor i cijene računovodstvenih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Ugovor i cijene računovodstvenih usluga
Stranica:
42.
Autor/i:
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Poslovodstvo društva često nema dovoljno vremena, ili nije dovoljno stručno, ili je društvo malo da bi se organizirala računovodstvena funkcija unutar svojega poslovanja, pa te poslove prepušta vanjskom računovodstvenom servisu. Prepuštanje računovodstvenih poslova računovodstvenom servisu upravi društva daje veći fokus na druge vidove poslovanja, na ono što predstavlja njihov glavni i primarni zadatak a to je obavljanje gospodarske aktivnosti.
      U ovom članku bavimo se pitanjima koje sve računovodstvene poslove, po kojim cijenama i kojim uvjetima obavljaju računovodstveni servisi. Izneseno može poslužiti kao orijentacija za praksu. U članku se obrađuje primjer ugovora o pružanju računovodstvenih usluga, njegovi bitni dijelovi te definiranje i razgraničenje odgovornosti uprave i računovodstvenog servisa. Tema je namijenjena računovođama, vlasnicima računovodstvenih servisa, konzultantima te svim sadašnjim i budućim korisnicima računovodstvenih usluga.

1. Uvod
2. Vlastito ili uslužno računovodstvo
3. Računovodstvene usluge
4. Sklapanje ugovora o pružanju računovodstvenih usluga
5. Definiranje odgovornosti računovodstvenog servisa i uprave društva
6. Raskid ugovora
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoServisa