RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Izdavanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje odnosno prelazak na rad iz jedne zdravstvene ustanove u drugu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)