Aktualna pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Aktualna pitanja iz prakse
Stranica:
41.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na najčešća računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na bilančnu dvojbu kada vrijednosno uskladiti utuženu tražbinu, kako i kada pokriti nastali gubitak iz otpisa takve tražbina, kako računovodstveno evidentirati stan koji se kupuje za svrhe iznajmljivanja za stanovanje, kakvo je porezno motrište poslovanja turističkih agencija, kako obračunati PDV pri stjecanju dobara u carinskom postupku 42, kakav je porezni položaj usluga izrade idejnog rješenja za nekretninu koja se gradi izvan RH, kako obračunati plaću u slučaju neopravdanog izostanka radnika, kako volonterima isplatiti neoporezivu naknadu za korištenje osobnim automobilom te odgovori na pitanja u vezi s radom umirovljenika u prijevremenoj starosnoj mirovini.
      Odgovori nužno ne znače rješenja vašeg slučaja s obzirom na kompleksnost problematike koja može biti u konkretnom slučaju, ali daju pravac mogućeg rješenja. Stoga ih treba uzeti uz dužan oprez i uz potpuno razumijevanje vlastitog slučaja.

RAČUNOVODSTVO
1. Vrijednosno usklađenje tražbine i pokriće gubitka nastalog otpisom tražbina
2. Računovodstveno praćenje nabave stana za iznajmljivanje

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1. Poslovanje turističkih agencija s motrišta PDV-a
2. Obračun PDV-a kod primjene carinskog postupka 42 u drugoj zemlji članici EU-a
3. Usluga izrade idejnog rješenja za zgradu
4. Stopa PDV-a na sjemenje

POREZ NA DOHODAK
1. Obračun plaće u slučaju neopravdanog izostanka radnika
2. Isplata neoporezive naknade volonterima za korištenje osobnim automobilom

RADNI ODNOSI
1. Rad umirovljenika u prijevremenoj starosnoj mirovini

Hashtags:
#CarinskiPostupak, #GrađevinskeUsluge, #Nekretnine, #OtpisPotraživanja, #Računovodstvo, #Umirovljenici