Namjena korištenja plavog dizela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Namjena korištenja plavog dizela
Stranica:
91.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Plavi dizel je trošarinski proizvod čija je namjena korištenja strogo propisana trošarinskim propisima. U ovom članku autorica objašnjava za koje se namjene može koristiti plavi dizel sa sniženom visinom trošarine te tko ga ima pravo koristiti. Ujedno se navode i mjere nadzora nad korištenjem takva goriva te prekršajni i upravni postupci zbog njegova nenamjenskog korištenja.

1. Uvod
2. Označavanje plavog dizela
3. Namjena korištenja plavog dizela
4. Prodaja, isporuka i nabava plavog dizela
5. Nadzor nad korištenjem

Hashtags:
#PlaviDizel, #Porezi, #Trošarine