Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
188.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Poljoprivredna proizvodnja
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Potrošačke cijene u RH i EU-u
5. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
6. Cijene stambenih nekretnina u RH i EU-u
7. Građevinarstvo RH i EU-a
8. Vanjskotrgovinska razmjena
9. Trgovina na malo u RH i EU-u
10. Turizam
11. Plaće
12. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Hashtags:
#GospodarskaKretanja, #TržišteIPropisi