Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
92.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Vakacija
2. Paricijski rok
3. Rod, spol i rodno neutralni pravni izričaj
4. EuroVoc

 

Hashtags: