Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

 1. Trošarinski status likera od aronije
 2. Tumačenje odredbi Zakona o trošarinama
 3. Mjerni instrumenti za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića
 4. Određivanje poreznog statusa proizvoda – voćni sok od nara s udjelom voća 100%
 5. Uslužna destilacija bijelog vina
 6. Iznos hrvatskih vina na tržište EU
 7. Mogućnost podvozara za korištenje prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo
 8. Unos energenta iz druge države članice i prodaja oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda
 9. Unos energenta iz druge države članice i prodaja brodaru u međunarodnoj pomorskoj plovidbi
 10. Prodaja piva iz Republike Češke u Republiku Hrvatsku putem interneta
 11. Obavijest o poreznom statusu motornih vozila Citroen
 12. Obavijest o poreznom statusu motornih vozila Peugeot
Hashtags: