RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Cilju poticanja zapošljavanja prema mjerama aktivne politike zapošljavanja u skladu sa strateškim planovima Vlade Republike Hrvatske pridonosi i oslobađanje poslodavaca od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće osoba koje se prvi put zapošljavaju bez evidentiranoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina. Pod kojim uvjetima poslodavci mogu zaposliti navedene osobe i kako se to provodi u praksi, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Obračun plaća osoba koje se prvi put zapošljavaju
3. Obračun plaće zaposlene osobe mlađe od 30 godina
4. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)