RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Upis u registar obveznika PDV-a

Porez na promet nekretnina

  • Promet nekretnina ostvaren na temelju ugovora o zamjeni poljoprivrednog zemljišta s Republikom Hrvatskoj

Porez na dohodak

  • Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)