Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. EFB preporučuje radikalnu izmjenu proračunskih pravila
2. Odobrene nove norme za kućanske uređaje
3. Porast zaplijenjenih pošiljaka na granicama EU-a
4. U potpunosti na snazi direktiva o platnim uslugama

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU