Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Ana ODAK
Mr. sc. Marija RAJAKOVIĆ
Sažetak:

      Posebnim zakonom uređen je sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje u skladu sa svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.
      O osnovnim sastavnicama i smjerovima strateškog planiranja, novostima u odnosu na prethodno strateško planiranje, povezanosti s politikama EU-a te o ostalim zanimljivim odredbama tog zakona može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Svrha Zakona
3. Novosti u sustavu
4. Informacijski sustav za strateško planiranje
5. Institucionalni ustroj
6. Alokacija financijskih sredstava
7. Povezanost s politikama EU-a i korištenje sredstava EU-ovih fondova
8. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoPlaniranje