Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
Stranica:
26.
Autor/i:
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku daje kratak osvrt na novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koja je 4. listopada 2019. godine objavljena u Nar. nov., br. 95 iz 2019. godine i stupila je na snagu 12. listopada 2019. godine.
      Ujedno se upozorava na nekoliko bitnih novosti koje ona donosi, a koje su značajne za davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti.

1. Uvod
2. Novosti vezane za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
3. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
4. Obveza izobrazbe o sustavu fiskalne odgovornosti
5. Zaključno

Hashtags:
#FiskalnaOdgovornost, #Proračunsko