Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Procedure u sustavu fiskalne odgovornosti
Utorak, 12.10.2021.

Proračunske osobe samostalno provjeravaju usklađenost svoga poslovanja s zakonski zahtijevanim radom ali i onima za koje ne postoje izravna zakonska ...

Vijesti
Procedure u sustavu fiskalne odgovornosti
Četvrtak, 29.07.2021.

Svaka osoba iz sustava proračuna provjerava usklađenost svoga poslovanja s zakonski zahtijevanim radom No ima li za koje ne postoji ...

Vijesti
Primopredaja vlasti i fiskalna odgovornost
Utorak, 27.07.2021.

Kada čelnici odstupaju s vlasti što se često događa nakon provedenih izbora kao što je to bilo u 2021 godini ...

Pror - 5.2021, str. 30
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Bitna sastavnica proračunskog okruženja odnosno sustava je i namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstva Jedno od sredstva tog usmjeravanja je ...

rrif - 3.2021, str. 174
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Fiskalna odgovornost nije samo nešto čime se moraju baviti osobe u proračunskom sustavu nego se njome moraju baviti neka trgovačka ...

Snimka webinara
Fiskalna odgovornost, trajanje 200 min
Ponedjeljak, 08.02.2021.

Autor: I.P.

rrif - 12.2019, str. 209
Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje kratak osvrt na izmjene u sustavu fiskalne odgovornosti koje se odnose na čelnike trgovačkih društava ...

Pror - 11.2019, str. 26
Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje kratak osvrt na novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja ...