Plaćanje turističke pristojbe za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Plaćanje turističke pristojbe za 2020. godinu
Stranica:
237.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

      Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica. Turističkim zajednicama turističku pristojba služi za izvršavanje njihovih zadaća i poslovanje u skladu s godišnjim programom rada i financijskom planu.
      Zakon o turističkoj pristojbi stupio je na snagu 30. svibnja 2019. godine. Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe te prijavom i odjavom boravka turista ponovo obavlja Turistička inspekcija Državnog inspektorata umjesto Carinske uprave Ministarstva financija, a prema odredbama dotadašnjeg Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 152/08., 59/09. – ispr. i 30/14.). Novi Zakon o turističkoj pristojbi u potpunosti će se primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine. Na temelju tog Zakona donesen je i Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

1. Uvod
2. Obveznici plaćanja turističke pristojbe
3. Način plaćanja, visina, naplata i uplata turističke pristojbe, te prijava i odjava turista
4. Inspekcijski nadzor
5. Prekršajne odredbe

Hashtags:
#RokoviPlaćanja, #TržišteIPropisi, #TurističkaPristojba