Financijski plan kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Financijski plan kod neprofitnih organizacija
Stranica:
59.
Autor/i:
Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      Organizacije koje primjenjuju neprofitni računovodstveni sustav svake godine suočene su s planiranjem svoga rada, a time i s financijskim izvorima iz kojih će ga financirati. Financijski plan moraju sastavljati prema propisanim sastavnicama te ga u određenom roku usvojiti one organizacije iz neprofitnog računovodstvenog sustava koje obvezno primjenjuju dvostavno (dvojno) knjigovodstvo.
      Autorica daje prikaz jednoga nepravilnog i jednoga dobrog financijskog plana koji može poslužiti kao predložak ili ogledni primjer s kojim se mogu usporediti neprofitne organizacije koje moraju sastavljati godišnji financijski plan. Kod nepravilnoga financijskog plana osvrće se i na uočene nepravilnosti.

1. Uvod
2. Uočene nepravilnosti u izradi financijskih planova neprofitnih organizacija
3. Primjer dobro izrađenog financijskog plana neprofitne organizacija
4. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskiPlan, #NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno