Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke
Stranica:
54.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Jedan od ciljeva Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 121/19. – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020., osim smanjenja ukupnoga poreznog opterećenja te rasterećenja rada i povećanja raspoloživa dohotka fizičkih osoba, jest i administrativno rasterećenja poreznih obveznika. Naime, bez izmjena odredaba Zakona odnosno bez izjave radnika, u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov., br. 42/18.), zbog zaštite osobnih podataka poreznih obveznika nije bilo moguće trenutačnom poslodavcu dostavljati podatke o isplatama bivših poslodavaca. Izmjenama Zakona omogućuje se uvid u radnikovu poreznu karticu (Obrazac PK) i onim poslodavcima kod kojih radnik više nije u radnom odnosu te uvid u iskorištenu svotu mjesečnoga osobnog odbitka također je omogućen uvid poslodavcima u isplaćene neoporezive primitke radnika u tekućoj godini. U nastavku pišemo nešto više o tome.

1. Omogućavanje uvida bivšeg poslodavca u Obrazac PK te u neiskorištenu svotu mjesečnoga osobnog odbitka
2. Omogućavanje uvida poslodavca u neoporezive primitke radnika isplaćenih u tekućoj godini

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #ObračunPlaće, #OsobniOdbitak, #Plaće, #TroškoviOsoblja