Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
77.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine većim su dijelom posljedica usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama. Međutim, značajne novosti u primjeni oslobođenja kod isporuka dobara unutar EU-a donosi primjena Provedbene Uredbe vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. godine čije odredbe nisu ugrađene u izmjene Zakona o PDV-u nego se izravno primjenjuju na transakcije unutar Zajednice.
      Nadalje, izmjenom Pravilnika o PDV-u detaljnije se objašnjavaju odredbe izmjene Zakona o PDV-u, kako u vezi s novim odredbama pri oporezivanju trgovine među državama članicama tako i u dijelu primjene stope PDV-a na ugostiteljske usluge u tuzemstvu i ostale izmjene u prometu dobara i usluga.

1. Uvod
2. Pojednostavljenje kod aranžmana za premještanje dobara
3. Određivanje jedinstvenih kriterija za isporuke u nizu i trostrane poslove
4. Isporuke dobara iz stečajne ili likvidacijske mase
5. Mogućnost ispravka PDV-a kod promjene porezne osnovice za porezne obveznike iz EU-a i trećih zemalja
6. Promjene u primjeni stopa PDV-a – opća stopa PDV-a, ugostiteljske usluge, usluge i povezana autorska prava pisaca…
7. Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti
8. Uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar Europske unije – čl. 41. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u
9. Posebna evidencije o primljenim računima – kada se ne treba predavati
10. Novi sadržaj obrazaca – Obrazac ZP, Obrazac P-PDV, Obrazac PDV-P i prijava usluga međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika
11. Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn.
12. Zaključak

Hashtags:
#AranžmanPremještanjaDobara, #IsporukeUNizu, #IsporukeUnutarEU, #PDV, #Porezi