Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Hashtags:
#Dobitak, #FinancijskaIzvješća, #Računovodstvo, #SveobuhvatniDobitak